vineri, 5 decembrie 2008

Principii si valori în acordarea serviciilor sociale

Serviciile sociale, în legislaţia specifică domeniului (OG nr. 68/2003 cu modificările şi completările ulterioare) sunt definite ca „ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale în scopul creşterii calităţii vieţii.”


Fundaţia Leonardo Murialdo, filiala Roman, prin membrii şi personalul implcat în acordarea serviciilor, se angajează să promoveze şi să protejeze drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, parteciparea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală a fiecărui beneficiar. Dealtfel fundaţia întreprinde acţiuni nedescriminatorii şi diseminează o imagine pozitivă a beneficiarilor.

Principiile şi valorile care stau la baza iniţiativelor şi activităţilor, sunt aduse la cunoştiinţa personalului şi a beneficiarilor şi se regăsesc în următoarele documente:Carta Drepturilor şi Responsabilităţilor Beneficiarilor
Codul etic
Regulament de organizare şi funcţionare

Planul strategic 2009-20014 este adus la cunoştinţa persoanelor interesate şi este expus la sediul Centrului.

Niciun comentariu: